گله از گرگ

780

کلیپ زیبای از حامد زمانی برای دخالتها و دشمنی های واضح دولت امریکا با مردم ایران! با تشکر از وبسایت انصار کلیپ

fchoobaki

fchoobaki

3 سال پیش
درودبرظریف وروحانی عزیز که کشور رو ازدست جنگ طلبان نجات داد.