اولین پرواز خارجی فرودگاه بین المللی شاهرود به مقصد عتبات عالیات انجام شد.

53

اولین پرواز خارجی فرودگاه بین المللی شاهرود به مقصد عتبات عالیات انجام شد. #دکترحسینی_شاهرودی #شاهرود_و_میامی #باهم_میتوانیم #فرودگاه_بین_المللی_شاهرود