طرح توجیهی، آنالیز مالی و تحلیل آماری تولید کلزا در استان اصفهان: IRR=37.97%

57
طرح توجیهی، آنالیز مالی پروژه های سرمایه گذاری، تولیدی و کسب و کار - تحلیل آماری و مشاوره پژوهشی//// دکتر شهنوازی تبریز، میرداماد، خیابان محراب//// 33830477-09144163860
Dr. Ali Shahnavazi 58 دنبال کننده
pixel