کرب و بلا نجات است | برادر میثم مطیعی

1,323

تا هستی هست، کرب و بلا نجات است آینه حیات است، دگر غم و بیمی نیست در توفانها، حسین پناه عالم حماسه راه عالم، پس از تو تسلیمی نیست هر آنکس، که با حسین است، ندهد هرگز تن به ذلت سپارد، به عشق مولا، دل به راه سرخ شهادت .... یارب، پر کن از این عطش ما را جامی که کند تشنه دلها را چون رود که رود راه دریا را مولا دل به این قافله بستیم هر سال، اربعین کربلا هستیم ساقی، همه از عشق تو مستیم