قنات گناباد کهن ترین و عمیق ترین قنات جهان

1,084

الساندرو آمادیو نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد : قنات گناباد کهن ترین و عمیق ترین قنات جهان است

گناپا
گناپا 18 دنبال کننده