کافه دورهمی | استارت کسب و کار با استراتژی

168

دورهمی دیجیتال مارکتینگ با موضوعات استراتژی، سئو و آموزش در دیجیتال مارکتینگ و حضور محسن حسنی (کارشناس راه اندازی و توسعه کسب و کار) و امیرحسین امیری (کارشناس، مشاور و مدرس دیجیتال مارکتینگ) و سروش نادری (کارشناس دیجیتال مارکتینگ و شبکه های اجتماعی)