بازدید علی لاریجانی از پارک فناوری پردیس

76

بازدید «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی از پارک فناوری پردیس | شنبه 25 خرداد 1398