سامانه اخلالگر (جمر) ELTA-ELL-8251 - Escort Jammer System

1,203

ELL 8251 Escort Jammer یک سیستم جنگ الکترونیک پیشرفته است که بمنظور بی اثر کردن انواع سیستم های نظارتی دفاع هوایی و کنترل اتش مورد استفاده قرار میگیرد. این سیستم برای نصب بروی هواپیما توسط شرکت اسرائیلی التا elta طراحی شده است

مالک اشتر
مالک اشتر 19 دنبال کننده