باکس آفیس 25 شهریور98

46

آیتم باکس آفیس | کاری از گروه فرهنگی هنری مهر | باکس آفیس 25 شهریور 98: “دلقک ترسناک، محبوب مخاطبین” | گوینده: احمد خدارحم پور

filimo
اتاق تاریک
%92
فیلم داستان زندگی زن و شوهری است به نام فرهاد و هاله که به همراه فرزند خردسالشان به تازگی به یکی از شهرک های تازه تأسیس اطراف تهران نقل مکان کرده اند و به واسطه زندگی در این محله روال زندگی شان دست خوش تغییراتی می شود.