نسل های سیتروئن - قسمت اول

112

سیتروئن در سری ویدیوهای "نسل های سیتروئن" از خانواده ها و افرادی میگوید که عشق و علاقه شان به سیتروئن الهام بخش است.