بررسی بازی Major mayhem

96
بازیکن در نقش یک افسر آمریکایی از رئیس جمهور آمریکا دستور می گیرد که جهان را از آشوب های مختلف نجات دهد. بازیکن در طول بازی با نابود کردن نیروهای دشمن (سرباز، هلیکوپتر، هواپیما و حتی حیوانات) پول به دست می آورد #میجر_میهم #major_mayhem #بازی_خارجی #بازی_موبایلی #کودک
رسانه پژوه 27 دنبال کننده
pixel