کتاب همانند یک «پرنس» و «پرنسس» باشیم !

993
گروه کلید
گروه کلید 22 دنبال‌ کننده

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم! در حوزه آداب معاشرت، برندینگ شخصی و روانشناسی مثبت نگارش یافته است. این کتابی است که اگر هر فردی در زندگی اش بخواند، تحول مثبت را خواهد چشید. هدف این کتاب آموزش نکاتی است که با رعایت آن ها بتوانید در جامعه بدرخشید. از آداب غذا خوردن و سبک لباس پوشیدن گرفته تا طرز دست دادن یا حتی نحوه ی صحبت کردن و برخورد با دیگران و موارد دیگر. (www.ksykg.com/?p=9435)

گروه کلید
گروه کلید 22 دنبال کننده