ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

دستگاه پرکن ودربند روتاری کرم ارده شهاب صنعت09105521774

149
پرکن ودریند مایعات غلیظ مانند کرم ارده - کرم شکلات - وعسل دستگاه دونازله طراحی گردیده وهمزمان دوعدد نازل پر میکند ودونازل درب میبندد سرعت با اینورتور قابل تنظیم میباشد400 الی 600 بطری در ساعت کلیه قطعات در گیر با مواد از جنس استیل وروکش بدنه نیز از استیل میباشد
شهاب صنعت 22 دنبال کننده
pixel