کلیپ استاد رائفی پور - سیستم تولید کارگر برای نظام سرمایه‌داری

1,411

u_11150155

1 هفته پیش
در فتنه وقتی که همه ناراحت هستند منطقه به هم میخورد ولی یک دفعه اکبر باچند سخنرانی همه چیز رودرست میکنه
pixel