مسائل صنف طلا و جواهر در گفتگو با جناب آقای امیر کمالی

124
مسائل صنف طلا و جواهر در گفتگو با جناب آقای امیر کمالی دبیر هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر بندرعباس شهروز معنوی مدیرمسئول شمش آنلاین
شمش آنلاین 22 دنبال کننده
pixel