آموزش اصطلاحات انگلیسی با کلمه DOG

721
در این فایل تصویری که توسط آموزشگاه زبان هیوا آماده شده است ، استاد گرامی جناب آقای ساعی به تدریس آموزش اصطلاحات انگلیسی با کلمه DOG پرداخته است آموزشگاه زبان هیوا 33132778
pixel