امیدواریم فیلم کوتاه سازانمان جایزه اسکار بگیرند

425

حواشی ۳۳امین جشنواره فیلم کوتاه در سلام سینما

سلام سینما
سلام سینما 1.4 هزار دنبال کننده