فیلم سینمایی خاکستر و برف

341

احسان پس از 25 سال به ایران برمی گردد تا با بهترین دوست خود که زندگی اش را مدیون اوست برای آخرین بار تجدید دیدار کند. همین مساله اتفاقات ناخواسته دیگری را برای او رقم می زند … cmmt.ir/p/1276