پاچه خواری به سبک رسانه های دانشگاه آزاد | متن و حاشیه 27

20,700
«متن و حاشیه» یک بسته خبری دانشجویی است که هر هفته به مهمترین اتفاقات و حواشی دانشگاه های سراسر کشور می پردازد. شعرخوانی وزیر بهداشت در مراسم افتتاح بیمارستان فرهیختگان، چاپلوسی رسانه های دانشگاه آزاد و سوتی روزنامه فرهیختگان در انتشار یک خبر تعدادی از سوژه هایی است که در این قسمت به آن ها پرداخته شده است.
متن و حاشیه 492 دنبال کننده
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
%88
کارگردان: مدت زمان: 56 دقیقه
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
pixel