مکالمات ویدیویی speak now 1 - درس بیست و نهم تا سی و دوم

284

آنالیز مکالمات ویدیویی مجموعه جذاب و کاربردی speak now همراه با بیان نکات تلفظ،گرامر،واژگان و تکنیک های ترجمه

irteacher
irteacher 26 دنبال کننده