قرائت متن تحلیف توسط مسئولین انجمن های اسلامی مدارس خراسان رضوی

7
در شهریور ماه 1400 و در پایان اردوی مجازی طلایه داران فردا، مسئولین انجمن های اسلامی مدارس خراسان رضوی با قرائت متن تحلیف، ضمن پذیرش مسئولیت مهم انجمن اسلامی مدرسه، با آرمان های انقلاب اسلامی و شهدای دانش آموز تجدید میثاق نمودند.
pixel