دیدبان حقوق کسب و کار - شماره 57

49

شماره پنجاه و هفت-1398/02/28 در برنامه شماره پنجاه و هفتم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1-مهلت ترخیص خودروهای وارداتی به 6 ماه افزایش یافت 2-وام های خارجی معاف از پرداخت مالیات هستند 3-دولت ایرادهای مصوبۀ ورود تجهیزات و ماشین آلات خارجی را پذیرفت 4-بخشودگی جرائم بیمۀ قبل از 29/12/1396 کارفرمایان متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi