سقوط تله کابین رامسر حادثه آفرید

2,219

به گزارش ایران رویداد: سقوط تله کابین در رامسر حادثه آفرید و خبرساز شد.