پخش محصول شرکت دانش بنیان پکتوس از خبر 21 شبکه یک سیما

230
محصول برجسته نگار هوشمند شرکت دانش بنیان پکتوس از حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی بهره برده است.
pixel