سرعت سوختن،آهن،پلاستیک وچوب،مقابل حرارت.

686

به شبکه هواداران یادگیری با طعم لذت بپیوندید instagram.com/aliabdolali.ir