تنظیم شیر هیدرولیک دو بوبین بلینBlain آلمان09120481748

2,593

در این فیلم یک یونیت هیدرولیک که برای هوم لیفت یا آسانسور خانگی ساخته شده است، همراه با تنظیم شیر دو بوبین بلین آلمان مورد بررسی قرار می گیرد. در این یونیت هیدرولیک از پمپ اسکرو و موتور غوطه ور استفاده شده است، یعنی پمپ و الکتروموتور داخل روغن غوطه ور می باشند. یکی از مزیت های پمپ های اسکرو صدای بسیار کم می باشد. هیدرولیک صوفی، مرکز فروش انواع تجهیزات هیدرولیک 09120481748