دوتار نواز

1,403

دوتارنواز فیلم مستندی است در معرفی استاد روشن گل افروزدوتارنواز و بخشی نام آشنای منطقهٔ شیروان خراسان. فیلم برداری مربوط به زمستان ۱۳۸۸ در روستای گلیان شیروان است با تشکر ویژه از هنرمند گرامی سارا نادری که مشوق انجام این کار شد و ما را در سفر همراهی کرد احمد جواهریان

۱ سال پیش
# Tar
# Dotar