مطالعه دروس عمومی کنکور به سبک رتبه برترها (1)

246
رتبه برترها کنکور چجوری دروس عمومی رو مطالعه میکنن که به درصد های بالا میرسن..؟؟!
pixel