نمونه تدریس ریاضی پنجم _ نرم افزار ( شهردانش )

3,081

سری نرم افزارهای شهردانش برای شش پایه ابتدایی، به صورت بازی و کارتون و سرگرمی و انیمیشن، مفاهیم درسی را به دانش آموزان منتقل می کند.

شهردانش
شهردانش 9 دنبال کننده