مراسم روز سوم شادروان دکتر مهرداد حیدری از مدافعان سلامت در تربت حیدریه

74
مراسم روز سوم شادروان دکتر مهرداد حیدری از مدافعان سلامت در تربت حیدریه تصویر: روح الله دلیر/ نریشن: سیدمرتضی موسوی/ تهیه و تدوین : روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت
pixel