آلودگی پلاستیکی محیط زیست

515
گروه معماری سبز
گروه معماری سبز 4 دنبال‌ کننده

آلودگی پلاستیکی یکی از بزرگترین خطرات در آلودگی محیط زیست در خشکی ، آبراهه ها و دریاها و اقیانوس هاست.