تیزر رسمی مسابقات ICG رشته Tekken 7 در زمستان 97 توسط بازیچی

303

مسابقات ICG زمستان 97 رشته Tekken 7 در سرای محله ی زرگنده با همکاری شهرداری منطقه 3 تهران تولید شده توسط استودیو بازیچی

بازیچی
بازیچی 880 دنبال کننده