وضعیت گیمر های ایرانی در سال 1400(طنز)

657

وضعیت گیمر های ایرانی در سال 1400(طنز) از اقای گارگاه به کانالش سر بزنید

7 ماه پیش
# ثشس
# شسش

_اقای کاراگاه_

7 ماه پیش
میگم اسکی که میری بد نیست اسمی از ماهم ببریا
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 50 دقیقه
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
pixel