اولین طرح مسئولیت اجتماعی در حوزه بهداشت دهان و دندان

1,041

پس از گذشت سه ماه از اجرای طرح مسوولیت اجتماعی برند بایودنت با مشارکت انجمن دندان پزشکی ایران، خدمات رایگان دندانپزشکی چگونه و به چه کسانی ارایه شده و تاثیر این طرح بر جامعه هدف به چه میزان بوده است.