چگونه شمرده صحبت کنیم؟ (دکتر زند)

10,093
سخنوران www.sokhanvaran.org شمرده صحبت کردن یکی از ویژگی های مهم سخنرانی است. هر فردی که می خواهد از فن بیان قوی برخوردار باشد، باید شمرده و سلیس و روان و در عین حال محکم صحبت کند. در بسیاری از موارد شمرده حرف زدن به معنای آهسته و آرام حرف زدن تعبیر و تفسیر می شود. در این ویدیو دکتر زند به بررسی زوایای گوناگون این موضوع پرداخته است.
pixel