سرود ملی ایرلند - (Amhrán na bhFiann) " (به ایرلندی)

234
سرود سرباز (به ایرلندی: Amhrán na bhFiann، به انگلیسی: The Soldiers' Song) سرود ملی ایرلند است. آهنگسازان این سرود پیدار کیرنی و پاتریک هینی هستند و متن اصلی انگلیسی آن را کیرنی نوشته و «لیام اُرین» به ایرلندی ترجمه کرده است. تلفظ نام ایرلندی این سرود حدوداً «آرؤن نوفیه ن» است.
pixel