اجرای صحیح حرکت جلو بازو دستگاه تک دست

424
توضیحات حرکت در آموزش حرکات بدنسازی فیتنس پرو: https://fitnesspro.ir/exercise/single-arm-bicep-curl-machine
فیتنس پرو 535 دنبال کننده
pixel