دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 41

67

شماره چهل و یک-1397/12/02 در برنامه شماره چهل و یکم دیدبان حقوق کسب و کار از : اجازۀ ورود انواع اقلام خوراکی و کالاهای صنعتی توسط مرزنشینان و شرکت های تعاونی آنها متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi