معاملات آتی سکه به فارابیکسو اضافه شد !

407

از این پس به راحتی و با دسترسی سریع ، معاملات آتی خود را داخل سامانه فارابیکسو انجام دهید .