تصادف شاخ به شاخ کامیون حمل زباله با خودروی شاسی بلند

1,758
ترمز ناگهانی یک خودرو باعث ورود کامیون حمل زباله به لاین مخالف و تصادف با خودروی شاسی بلند شد.
pixel