استفاده از فناوری سنجش ازدور در برآورد تبخیر-تعرق واقعی

15
research_KHRW 1 دنبال‌ کننده
استفاده از فناوری سنجش ازدور در برآورد تبخیر-تعرق واقعی وتدقیق مولفه های بیلان آب درمقیاس حوضه آبریز دریافت فایل کامل طرح: http://217.219.73.211:8008/files/site1/files/Dr._Pour_Mohammad.pdf
research_KHRW 1 دنبال کننده
pixel