20 ترفند با چسب حرارتی برای صرفه جویی در هزینه

653

۰۰: ۴۵ ساخت چنگال اضطراری با چسب داغ ۰۲: ۳۷ قاب تلفن کاردستی ساعت ۴: ۲۰ آبشار دوست داشتنی با چسب حرارتی ۰۶: ۳۰ درست کردن گردنبند با چسب داغ میز نظافت برس آرایشی

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 8.1 هزار دنبال کننده