کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد در یک نگاه

203
گزارش تصویری گزیده ای از کارهای مشارکتی از جمله احداث مسکن،اردوهای زیارتی،ایجاد اشتغال،درمان وازدواج جوانان با مشارکت کمیته امداد امام (ره)،موسسه خیریه وفاق سبز علوی کشور،سپاه پاسداران ،صندوق مهر امان رضا ،فرمانداری بویراحمدومدیرکل سرمایه گذاری استانداری در روستاهای اسلام آباد وباغچه جلیل شهرستان بویراحمد. روابط عمومی کمیته امداد کهگیلویه وبویراحمد(گزارش / حیدری)
pixel