مستند مسابقه بسکتبال شهرداری گرگان - پتروشیمی

1,029
مسابقه بسکتبال گرگان در مقابل پتروشیمی هرچند درنتیجه بازی ، به نفع شهرداری گرگان نبود اما در واقعیت برنده این بازی هواداران تیم شهرداری گرگان بودند . دی ماه 1397
سجاد نوری 5 دنبال کننده
pixel