واکنش عجیب بازیگر تلوزیون نسبت به قاتل میترانجفی

1,032

انتقاد تند معمومه آقا جانی بازیگرسینماو تلوزیون نسبت به قتل میترا نجفی همسر محمد علی نجفی