ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

سمینار مبانی تحول دیجیتال (برای همکاران بهپرداز جهان) || یک آبان 1398

363
سمینار «مبانی تحول دیجیتال» با حضور گرم مدیران و همکاران بهپرداز جهان برگزار شد. در این رویداد که سخنران آن جناب دکتر شامی زنجانی بود، اهمیت و ضرورت تحول دیجیتال برای سازمان ها مطرح و آثار، مولفه ها و کارکرد های این تغییر بنیادین برشمرده شد . امیدواریم که با کمک تک تک همراهانمان در بهپرداز جهان، سازمانی دیجیتال، متناسب با نیازهای عصر دیجیتال ایجاد نماییم.
pixel