#هنرستان موسیقی تهران ۱۰۰ ساله شد

711

گزارش ندا سیجانی، خبرنگار روزنامه ایران، همراه گفت وگو با علیرضا ایلچی، رئیس هنرستان موسیقی پسران. ویدئو کامل: youtu.be/CXE39qkDJWE /متن گفت وگو در ایران جمعه: goo.gl/oQaBhX