خبر جلسه 810 شورای عالی انقلاب فرهنگی

99
99 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

دکتر مخبر دزفولی خبر داد: انتخاب رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / ارائه گزارش وضعیت کتاب و کتابخوانی http://www.sccr.ir/Pages/?current=news