جلسه 3 پروپوزال نویسی: آموزش نحوه نگارش اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

303

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی نحوه نگارش اهمیت و ضرورت انجام تحقیق آموزش داده شده است. لینک مشاهده نسخه کامل ویدئو در:http://rayanthesis.ir/content?i=1558517814