مصطفی کلاته سیفری، نفر سوم برنامه اسراء در بخش مصطفی اسماعیل

7,866

تلاوت مصطفی کلاته سیفری در مرحله نهایی برنامه اسراء ، فینال بخش تلاوت تقلیدی استاد مصطفی اسماعیل - ۱۳۹۲/۱۲/۱۴

اکبر القراء
اکبر القراء 386 دنبال کننده